Bibliotek

   

Innehållsförteckning

Protokoll

Mötesanteckningar

Remisser

Regler och föreskrifter

MRO-Säo

Utbildning

Resande statistik
 

Previa Avtalet

 

Fedecrail

Eastern Star

 

Övrigt

 

Äldre dokument

 

 


Östra Södermanlands Järnväg, Mariefred. Foto Å Paulsson
 

Protokoll

Protokoll fört vid MRO årsmöte i Västervik 2017-10-21

2017-10-21

Protokoll fört vid MRO årsmöte i Dalhem 2016-10-01

2016-10-01

Protokoll fört vid MRO vårmöte i Vadstena 2016-03-05

2016-03-05

Protokoll fört vid MRO årsmöte i Ohs Bruk 2015-10-03

2015-10-03

Protokoll fört vid MRO årsmöte i Brösarp 2014-10-04

2014-10-04

Protokoll fört vid MRO vårmöte i Nässjö 2014-03-08

2014-03-08

Protokoll fört vid MRO årsmöte i Munkedal 2013-10-05

2013-10-21

Protokoll fört vid MRO vårmöte i Malmö 2013-03-02

2013-03-19

Protokoll fört vid MRO årsmöte i Jädraås 2012-10-06

2012-12-05

Protokoll fört vid MRO vårmöte i Norrköping 2012-03-03

2012-09-04

Protokoll fört vid MRO årsmöte i Uppsala  2011-10-01

2012-01-02

Protokoll fört vid MRO vårmöte i Stockholm 2011-03-12

2011-06-08

Protokoll fört vid MRO årsmöte i Lundsbrunn 2010-10-02

2010-11-19

Protokoll fört vid MRO vårmöte i Göteborg 2010-03-13  

2009-10-01

Protokoll fört vid MRO årsmöte i Mariefred 2009-10-10

2010-09-28

Protokoll fört vid MRO vårmöte i Nässjö 2009-03-14

2009-04-05

Protokoll fört vid MRO höstmöte i Böda 2008-09-27-28

2009-01-10

Protokoll fört vid MRO vårmöte i Linköping 2008-03-08

2008-04-15

Protokoll fört vid MRO höstmöte i Gotlands Hesselby 2007-10-06

2008-03-01

Protokoll fört vid MRO vårmöte i Linköping 2007-03-10

2007-06-27

Åter till topp på sidan


Mötesanteckningar

Minnesanteckningar fört vid MRO vårmöte i Köping

2018-03-10

Minnesanteckningar fört vid MRO vårmöte i Nora

2017-03-04

Arbetsam, Helena Thörnqvist föredrag på vårmötet i Nora

2017-03-04

Minnesanteckningar fört vid MRO vårmöte i Malmköping 2015-03-07

2015-03-07

Minnesanteckningar fört vid MRO årsmöte i Brösarp 2014-10-05

2014-10-05

Minnesanteckningar från branschseminarium i Gävle

2011-10-29

Minnesanteckningar förda vid MRO höstmöte i Lundsbrunn 2 oktober, informella delen

2010-10-02

Minnesanteckningar förda vid MRO/JHRF gemensamma möte i Lundsbrunn

2010-10-03

Mötesanteckningar från förmöte i Mariefred

2002-10-12

 

Remisser

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO):
Remiss angående föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet. Ert diarienummer TSF 2014-282

2015-08-09

Angående Trafikverkets insamling av uppgifter till den nationella järnvägsdatabasen

2015-08-07

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO):
Remiss angående föreskrifter om namn på trafikplats för järnväg.
Ert diarienummer TSF 2014-247

2015-08-05

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Remiss angående föreskrifter om bedrivande av tågtrafik. Ert diarienummer TSF 2014-353 

2015-03-27

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Remiss angående föreskrifter om järnvägsverksamhet. Ert diarienummer TSF 2014-26

2015-03-10

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Remiss angående föreskrifter om avgifter. Ert diarienummer TSF2014-45

2014-05-18

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Remiss angående föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon. Ert diarienummer TSF 2013-84 

2014-04-14

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Remiss avseende Riksantikvarieämbetets förslag till förordning om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet – departementets beteckning Ku2013/1814/KA

2013-11-22

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Remiss angående föreskrifter om avgifter. Ert diarienummer TSF 2013-66

2013-06-06

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Remiss angående Transportstyrelsens rapport om insatser för attunderlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk  verksamhet – uppdrag 6 i TS RB 2013

 2013-04-30

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO):Remiss angående säkerhetsstyrningssystem. )

2013-03-16

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Förslag till ändring av föreskrifter om hälsa för lokförare och övrig personal samt ändring av föreskrifter om förarbevis för lokförare. Ert diarienummer TSJ 2009-2123

2013-02-07

Transportstyrelsens redovisning gällande små och medelstora företag samt företag som förvaltar kulturhistoriska värden; Ert diarienummer N2012/1180/TE

2012-06-12

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet. Ert diarienummer TSJ 2012-347

2012-05-28

Angående Transportstyrelsens delrapportering av sitt uppdrag nr 6 i myndighetens regleringsbrev 2012

 

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Förslag till Transportstyrelsen föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering. Ert diarienummer TSJ 2011-496

2011-11-11

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet. Ert diarienummer TSG 2011-426

2011-06-17

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Transportstyrelsens föreskrifter om behörighetsprövning av lokförare. Ert ärende nr TSJ 2010-1528

 2011-05-17

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet (TSG 2010-592)  

2010-10-04

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:x) om godkännande av delsystem för järnväg och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:x) om godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg

2010-01-14

Remissvar ang. nya föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering

2008-03-25

MRO yttrande till Kemikalieinspektionen ang konsekvenserna av ett förbud mot kreosot som träskyddsmedel

2007-10-15

MRO remissvar ang Järnvägsstyrelsens föreskrift om redovisning av järnvägsverksamhet

 

MRO brev till JVS om Beskrivning av järnvägsnät i föreslagna Föreskrifter om tillträde till infrastruktur 

 2005-07-04

MRO remissvar ang Järnvägsstyrelsens föreskrift om tillträde till järnvägsinfrastruktur (er beteckning: 2005-457)

2005-07-24

MRO remissvar ang Järnvägsstyrelsens föreskrift om upphävande av BV-FS 1997:1 avseende godkännande av spåranläggning (er beteckning: 2005-1103)

 2005-07-24

Åter till topp på sidan

 

Regler och föreskrifter

PM Banverkets riktlinjer för förhållningssätt till Järnvägsmuseiföreningar

 2005-11-19

Järnvägsjuridik&Järnvägsförfattningar

.

The Riga Charter - Rigamaifestet

.

 

MRO-Säo

Mall för trafikregler för museijärnvägar, svartvit version, (MRO Säo 14)

PDF-dokument

Mall för trafikregler för museijärnvägar (MRO Säo 14)

Word-dokument

Mall för trafikregler för museijärnvägar (MRO Säo 14). Med kommentarer

PDF-dokument

Mall för trafikregler för museijärnvägar (MRO Säo 14)

PDF-dokument

Nya trafikregler för museijärnvägar med egen bana. Presentation för MRO höstmöte 2013-10-05. 

Power point dokument

Nya trafikregler för museijärnvägar med egen bana. Presentation
för MRO säkerhetsseminarium 2014-01-19.

Power point dokument
 

MRO säkerhetsordning 1982

PDF-dokument OBS! storfil 1,6 MB


Åter till topp på sidan

 

Utbildning

Banbesiktning av museijärnväg och industrispår

 2000-04-02

.  

 

Resande statistik

 Museibanornas verksamhet i siffror 2006

 2008-01-13

.  

Previa avtalet

MRO Ramavtal 2017

2017-01-02

Allmänna villkor numrerad 160210

2017-01-02

Hängavtal till MRO-avtalet

2016-12-27

Rekvisition individuell konsultation

2016-12-27

Priser, betalning och faktuering

2017-01-02

Åter till topp på sidan

 

Fedecrail

Om FEDECRAIL, bakgrund,  skriven av Sven Fredén

 

 Rapport från Fedecrailmötet i Dresden 2011

2011-04-08

Rapport från Fedecrailmötet i Budapest 2010

2010-04-21

Update No 27

2015-07-31

Update No 26

2015-04-11

Update No 25

2014-12-31

Update No 24

2014-09-04

Update No 23

2014-03-01

Update No 22

2013-11-01

Update No 21

 

Update No 20

 

 

Eastern Star

Eastern Star nummer 58

2015-06

Eastern Star nummer 57

2015-03

Eastern Star nummer 56

2014-12

Eastern Star nummer 55

2014-09

Eastern Star nummer 51

2013-09

Eastern Star nummer 49

2013-03

Eastern Star nummer 46

2012-06

Eastern Star nummer 45

2012-03

Eastern Star nummer 44

2011-12

Eastern Star nummer 43

2011-09

Eastern Star nummer 42

2011-06

 

Övrigt

Stadgar

2007-03-10

.

 

 Åter till topp på sidan