Nyheter


NYHETER


Kulturrådet har beslutat som krisstöd

 

Vi ser att några få veteranspår verksamheter sökt stöd för höstens inställda evenemang. 

Alla beviljade stöd till spårvägs- och järnvägsföreningar:

 

Förening                                                                Sökt              Beviljat

Föreningen Gotlandståget                                 80 800         60 600

Kalmar Veterantåg                                               83 000         62 200

Munkedals Järnväg                                             85 326          63 900

Museispårvägen Malmköping                           50 000         37 500

Smalspåret i Hultsfred AB                                  49 750          37 300

Svenska Motorvagnsklubben                            26 527          18 300

Östra Södermanland Järnväg                            86 000         56 200


Den 2 maj Vårmöte 

Den 2 maj genomfördes Vårmötet digitalt via zoom, flertalet medlemsföreningar var närvarande,

ett refereat kommer här inom kort.

Webinar tillstånd

Den 20 april kl 19:00 kommer MRO ge webinar om att söka tillstånd hos transportstyrelsen för er som inte har några men vill söka eller står i processen att söka. Vi pratar om hur småbanor kan hitta rätt bland kravställningar och hantering för tillståndsprocessen.


Lars-Peter Åhs från Böda skogsjärnväg kommer hålla i webinariet.


Topic: Att söka tillstånd

Time: Apr 20, 2021 07:00 PM Stockholm


Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99420493232?pwd=TmFUMG5aL21GdGl3WWxldGNQc1lnQT09

CSM förordningen

Den nya EU förordningen som trädde i kraft i november 2020 kan kännas lite svår.

Samtidigt som den svenska lagstiftningen inte heller trätt ikraft ännu där direktivet är att vår verksamhet kan undantas.


Syftet med de europeiska gemensamma säkerhetsmetoderna är att ha ett gällande regelverk för att skapa god trafiksäkerhet på järnväg. Varför är detta viktigt? På grund av att några av de större olyckorna som skett har orsakats av brister relaterade till säkerhetsledningssystem, säkerhetskultur eller organisatoriska och mänskliga faktorer.

CSM förordningen innebär kortfattat:

 • Implementera kraven baserat på verksamhetens art och omfattning
 • Arbeta med samspelet människa, teknik och organisation
 • Bygg en stark säkerhetskultur
 • Säkerställ ledningens engagemang för säkerhetskultur och säkerhetsfrågor
 • Skapa ständiga förbättringar, genom att bland annat lära från olyckor och händelser


Vi kommer att lägga upp mer information om CSM förordningen under säkerhert.Vårmöte 2 maj 

Välkommen till vårmöte den 2 maj kl 14:00 till vi försöker hålla oss till max 3 h inkl pauser.

Mötet hålls via ZOOM och vi hoppas många föreningar deltar. 


Förslag till agenda:

- Corona, dess påverkan och hur går vi vidare? 

- Nytt från styrelsen hur ser vi att arbetet fortsätter framåt.

        -Förfrågan om medlemskap

        -Satsningar för 2022

- Vad sker i FEDECRAIL under 2021

- Järnvägsåret 2021 och möjligheterna 

- Omställning och nytänk - vad sker på andra platser och arbetar med under pandemin


Vi försöker arbeta efter en struktur med med kortare webinar sessioner med möjligheter att ställa frågor fortlöpande. Vi har ingen gräns på hur många som kan delta så alla som har intresse är välkomna. 


Anmälan för att få länk och instruktioner för deltagande till info@museibanorna.se


Vi påminner även er om att skickat in era listor för att få ut MRO-kort för aktiva 


Sänd gärna inbjudan vidare till andra i verksamheten som är intresserade delta.


Kick-off för ett europeiskt järnvägsår

På måndag den 29 mars inleds det europeiska järnvägsåret 2021 med en direktsänd digital kick-off från EUs nuvarande ordförandeland Portugal. Under tre intensiva timmar utlovas nyheter, information och debatter om järnvägens roll i framtidens Europa.


Läs mer hos trafikverket

Läs mer om arrangemanget

Läs mer om JärnvägsåretMRO KORT 2021

MRO håller på att tillverka aktiv korten just nu, det som gäller är att alla aktiva som gör 40 h i verksamheten är berättigade till kort. Korten kommer distrubieras under april till medlemsföreningar som sänt in sin aktuella aktivlista. Har ni funderingar eller missat skicka in lista gör det skyndsamt till info@museibanorna.se. Listan ska innehålla namn på alla aktiva som gjort över 40h under 2020 (pga corna acceptar vi tjänstgöring 2019). Korten i år kommer vara plastkort som sedan behålls av de aktiva. Kommande år kommer föreningarna ansvara för att dela ut klistermärken då nya kort inte sänds ut, som sätts på med nytt årtal. Får man nya aktiva som klarar 40 h hör man av sig för att få kort till den personen. Om en aktiv slutar bör kortet samlas in med övriga persedlar. Kortet kan avvika när de sänds ut, det är inte säkert det kommer se exakt ut som bilden.
Omsökning av tillstånd hos Transportstyrelsen

Just nu kommer det ut omprövningar från transportstyrlsen för infrastrukturstillstånd. Vi har förstått att de är baserade på EU förordningen med rätt hårda CSM krav. MRO har en diskussion igång med Transportstyrelsen i fråga och hoppas på att snart få bokat in ett möte med myndigheten.


DET RÖRLIGA KULTURARVET BEHÖVER MER SKYDD

Industrisamhällets kulturarv behöver ett bättre skydd i lag för att kunna värnas och bevaras. Men modern lagstiftning är ofta ett hinder när kulturarvet i form av till exempel tåg, båtar och flygplan ska bevaras. Det hävdar Transporthistoriskt Nätverk som nu kräver bättre lagskydd och hänsyn.


Riksdagen ställde sig 2017 bakom ett förslag om att skyndsamt ta fram en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Året efter sammanställde Riksantikvarieämbetet en rapport med lagförslag, men de har inte genomförts. Transporthistoriskt Nätverk kräver att regeringen tar frågan på allvar.


Läs hela artiklen här MRO får bidrag av Rikantikvarieämbetet


Årligen söker MRO extra bidrag från riksantikvarieämbetet för bedrivandet av sin verksamhet. Även i år fick vi beviljat bidrag från RAÄ.


Organisationen måste bedriva verksamhet av nationellt intresse. Riksantikvarieämbetet bedömer att organisationen ska vara riksomfattande med lokalt eller regionalt förankrad verksamhet. Det kan vara en paraplyorganisation eller annan organisation med verksamhet i hela landet. Vissa undantag kan göras från kriteriet om riksomfattande verksamhet, förutsatt att verksamheten är av nationellt intresse.


Kulturrådet

Sedan 8 februari är ansökan öppen till krisstöd för särskilda behov i kulturlivet med anledning av pandemin.

För att hitta information och ansökningsformulär, följ länken nedan till det kulturområde där din verksamhet har sina huvudsakliga intäkter.

Ansökningsperioderna är korta, för att vi ska hinna betala ut stöden under våren. För att avlasta våra tekniska system finns det olika sista ansökningsdagar beroende på vilken typ av verksamhet du söker stöd för.


Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

OBS! Glöm inte att bifoga alla bilagor till din ansökan

Bidrag kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver kulturverksamhet av professionell art, eller är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter ifrån kulturevenemang, eller bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Bidrag kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.

Sökande ska vara verksam och registrerad i Sverige


Riksantikvarieämbetes Nyhetsbrev

Ni hittar brevet här


Kulturrådet

Hej medlem!

Här kommer information om vårens krisstöd till kulturen via Kulturrådet, som ni kan söka.

(Läs mer om stöd kopplat till coronapandemin på vår hemsida. Här är länk.)

 

Den 8 februari öppnar Kulturrådet ansökningsomgången för krisstöd till särskilda behov i kulturlivet med anledning av pandemin. Kulturrådet kan ännu inte utlysa krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang, eftersom EU-kommissionens godkännande av statsbidraget dröjer. Det tidigare angivna datumet 28 januari gäller därmed inte längre som utlysningsdatum. Kulturrådet inväntar i dagsläget information om när detta stöd kan öppna.

 

Missa inte Kulturrådets webbinarier!

På webbinarierna berättar de om stödet och ni har möjlighet att ställa frågor!

 

 • 2 februari 12.00-12.45  Kulturrådet informerar om krisstödet för särskilda behov i kulturlivet och om ansökningsblanketten. 
  Länk till webbinariet den 2 februari: https://bit.ly/3itc2jj
   
 • 9 februari 12.00-12.45  Krisstöd för särskilda behov i kulturlivet och om ansökningsblanketten.
  Länk till webbinariet den 9 februari: https://bit.ly/2MaCOkc 

 

Läs mer på Kulturrådets hemsida. Här är länk.

 

Flera medlemsmuseer sökte och beviljades stöd vid de tidigare utlysningarna.

Länk till lista över medlemsmuseer som beviljats krisstöd.

 

 • Att tänka på
  Ideella arrangörer som skapar professionella evenemang kan söka
  Man kan söka för digitala format
  Skaffa konto hos Kulturrådet omgående
  Påbörja ansökan så fort ansökningsblankett finns tillgänglig
  Var tydlig och specifik i ansökan
  Berätta på vilket sätt verksamheten är drabbad pga pandemin.
 • Vanligaste orsakerna till att ansökningar avslogs i höstas
  Ansökningar är inte kompletta
  Den sökande är ej behörig
  Den sökande har inte räknats som prioriterad
  Oklarheter i ekonomiska redovisningarna
  Otydlig beskrivning av evenemangen

 

På vår hemsida finns mer tips och råd kring att söka pengar. Här är länk.

läs det senaste om krisstöd här


Dags att nominera årets industriminne


Varje år sedan 1995 utser Svenska industriminnesföreningen Årets industriminne. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med det industriella kulturarvet. Utmärkelse är ett erkännande för utförda, lovvärda insatser för att bevara, bruka, gestalta och förmedla industriarvet. 2021 är temat "Omställning". Sista nomineringsdag är 22 februari.


Årets industriminne 2020 var Jädrås Samhälle där vår medlem JTJ ingår som pristagare.


Länk till SIM:s hemsida


Information om stöd från Kulturrådet


Ansökan till vårens krisstöd öppnar snart

Inom de närmsta dagarna publiceras ansökningstiderna för det nya krisstödet hos Kulturrådet. Ansökningsperioden kommer att vara öppen en relativt kort period. Kulturrådets uppdrag är att fördela ytterligare 550 miljoner i krisstöd till kulturen våren 2021. Det här blir det tredje krisstödet till kulturlivet. 150 miljoner kronor ska gå till inställda och uppskjutna kulturevenemang och 400 miljoner kronor till särskilda behov i kulturlivet till följd av pandemin. Tre webbinarier om krisstödet är inplanerade till 26 januari, 2 och 9 februari. Mer information publiceras inom kort. Läs mer på Kulturrådets hemsida.


Blankett för ersättning kommer vara i stort sett detsamma som den i höstas men med fler exempel och mer tydlighet. Blankett för omställning kommer att vara lite förändrad. Tveka inte att ta kontakt med Kulturrådets support om ni har frågor eller kör fast i ansökningsprocessen. De finns där för er!

 

Att tänka på
- Ideella arrangörer som skapar professionella evenemang kan söka
- Man kan söka för digitala format
- Skaffa konto hos Kulturrådet omgående
- Påbörja ansökan så fort ansökningsblankett finns tillgänglig
- Var tydlig och specifik i ansökan

- Berätta på vilket sätt verksamheten är drabbad pga pandemin

 

Vanligaste orsakerna till att ansökningar avslogs i höstas
- Ansökningar är inte kompletta
- Den sökande är ej behörig
- Den sökande har inte räknats som prioriterad
- Oklarheter i ekonomiska redovisningarna
- Otydlig beskrivning av evenemangen

 

Kontaktuppgifter Kulturrådets support


Vanliga frågor och svar
Har du frågor om krisstödet till kulturen?
I Kulturrådets forum kan du ställa frågor och få svar direkt. Där finns även svaren på flera hundra av de vanligaste frågorna om våra bidrag. Du söker enkelt på kategori eller ord för att hitta ditt intresseområde. Frågor och svar i vårt forum
Support: krisstod@kulturradet.se

 

Mejla Kulturrådet
Hittar du inte det du söker i Kulturrådets forum för vanliga frågor och svar, mejla gärna Kulturrådet bidragssupport. På mejl svarar de på allmänna frågor om bidrag och ger även teknisk support vid bidragsansökan. Helgfria vardagar försöker de alltid att svara på dina frågor inom 24 timmar. Vår mejladress är: support@kulturradet.se

 

Ring Kulturrådet
Vill du hellre prata med Kulturrådets bidragssupport kan du även kontakta Kulturrådet på telefon för allmänna frågor om bidrag och teknisk support vid bidragsansökan.

Kulturrådets telefontider på helgfria vardagar är:
Måndag, onsdag och fredag kl. 9.00-11.00
Tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01

 

Nyhetsbrev från COTMA & Amis Wagons Lits

Fedecrail har sänt ut nyhetsbrev från COTMA samt Amis Wagons Lits


Arbetsam museidagar med Årsmöte 2021

ArbetSam genomför Museidagar med årsmöte 2021 digitalt. Vi kortar ned programmet från 16-18 april till enbart 16 april.
Invigning av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Anmälan för att delta eller läsa mer om museidagarna görs här.Kulturrådet delar ut krisstöd

 

Inom de närmsta dagarna publiceras ansökningstiderna för det nya krisstödet. Ansökningsperioden kommer att vara öppen en relativt kort period. Kulturrådets uppdrag är att fördela ytterligare 550 miljoner i krisstöd till kulturen våren 2021. Det här blir det tredje krisstödet till kulturlivet. Tre webbinarier om krisstödet är inplanerade till 26 januari, 2 och 9 februari. Mer information publiceras inom kort. För att söka pengar behöver verkasmheten skapa ett kont0 Kulturrådets hemsida.

 

Inget Fedecrail Youth Exchange 2021


Utvecklingen av koronapandemin är fortfarande inte förutsägbar. Av denna anledning har FEDECRAIL beslutat att omplanera ungdomsutbytet som redan skjutits upp i år. Ungdomsutbytet som planeras i sydvästra England vid West Somerset Railway och Seaton Tramway, till vilket unga museumsjärnvägsentusiaster mellan 16 och 25 år är inbjudna, kommer inte att äga rum förrän 2022.

 

HRA lämnar Fedecrail 

 

Då den brittiska övergångsperioden upphörde den 31 december 2020 och efter det brittiska folkomröstningsbeslutet 2016 att lämna EU, har Heritage Railway Association i Storbritannien och Irland (HRA) beslutat att avgå från Fedecrail från och med den 1 januari 2021. HRA är en av grundarna av Fedecrail 1995, så har nyheten att de lämnar verksamheten tagits emot med viss sorg.

 

President, Jaap Nieweg kommenterar:

”De senaste månaderna har vi sett oöverträffad osäkerhet och svårigheter för oss alla när det gäller Covid-19 och jag kan uppskatta att Storbritannien tillsammans med Brexit står inför många utmaningar när det går över till en ny fas i sin historia. Naturligtvis lämnar Förenade kungariket inte Europa, bara EU, och jag hoppas verkligen att den brittiska regeringen lyckas uppnå ett handelsavtal med EU innan året är slut. Under många år har våra brittiska styrelseledamöter, officerare, vänner och anhängare visat sig vara ovärderliga i vårt arbete på Fedecrail och jag tvivlar inte på att de kommer att fortsätta att göra det så att vi representerar alla medlemmar med den starkaste rösten som är möjlig när det gäller vårt kollektiv mål att främja och skydda Europas järnvägsarv. Under tiden är mitt mål att vi välkomnar ansökningar från enskilda järnvägar i Storbritannien och Irland och jag är glad att kunna säga att det redan händer. Jag hoppas också kunna välkomna HRA som medlemmar om några år när Brexit-dammet har lagt sig.