Nyheter

NYHETER


Säkerhetskonferens 2023 

MJölby 28-29 januari

Säkerhetskonferens sker den 28-29 jan i Mjöölby. Vi börjar med unch kl 11:30 och avsöutar med lunch på söndagen kl 12:30. Anmälan och mer information kommer.


Höstmöte 2022 

Välkomna till Höstmöte i Jädraås 14-16 oktober

Årets vårmöte för MRO kommer att hållas hos JTJ i Jädraås, vi startar fredag kväll kl 19:00 med en middag och håller på till söndag morgon.


Kostnaden är: 1600 kr/pers då ingår mat, enkelrum 2 nätter, frukost och aktiviteter. Priset är reducerat och gäller endast för representanter från medlemsföreningar. Betalas till: 465-0727, inbetalningen märkes: Förening & namnen på de som kommer.

Saker som kommer diskuteras: Årsmöte, KOL, Marknadsföring, Fedecrail, Säkerhetskoneferens, Ny Lagstiftning

Vi bor på Wij trädgårdar i Ockelbo och arrangerar buss mellan Ockelbo och Jädraås på lördagen.

Middag på fredag i Ockelbo


Lördag

Buss från Oceklbo efter frukost 
Tåg på fm runt 10:30 

Lunch runt 12:00

Årsmöte

Program punkter

Häng i tågbaren

Middag


Söndag frukost och hemresa

Anmälan senast 4 okt, anmälan sker via denna länk

om du anmäler dig senare än 4 okt ring Mimmi 0707882005 för att kontrollera tillgång till plats.Alt mejla info@museibanorna.se


Seminarie 7-8 maj arrangeras ett seminarium om

framtida bränslen för museitåg.

Del 1 

Lördag den 7 maj kommer Järnvägsmuseet att testa miljöbränslen på ånglok.

Med på plats finns Dr Serchinger från Tyskland, som har utvecklat nya brännare för flytande bränsle, som enkelt kan monteras in i koleldade ångloks fyrboxar.

 

Vi har inför detta tillfället anpassat ångloket E2 904 för körning med det fossilfria bränslet Ecopar Bio 100, och loket kommer vara påeldat och visas upp.

 

Vi följer också utvecklingen av stenkolsfrågan och ersättningsbränslen. Vi har från England köpt in Ecoal, som är framtaget av CPL industries, tillsammans med museitågsbranschen, och tester har gjorts på flera banor i England i vinter.

Ecoal är gjort på stenkol och krossande olivkärnor, och minskar utsläppen med 50% mot ren stenkol, och röken med 80%. Vi kommer ha ytterligare ett ånglok påeldat som eldas med Ecoal.

 

Vi vill härmed inbjuda representanter från museitågsbranchen till Gävle den 7 maj. Inbjudan vänder sig till dig som representerar en förening med ånglok, och som behöver kunskap i dessa frågor.

 

Arrangemanget pågår mellan kl 10 och 13. Eftersom Järnvägsmuseet är stängt för ombyggnad, går det inte att ta sig in dit hur som helst, utan vi hämtar med ett tåg på Gävle Central kl 10.00 och ser till att ni är tillbaka klockan 13.00.

 

Under besöket bjuds ni på fika, och det ges möjlighet att titta på lok, installationer och bränsle, samt prata med JVM verkstads- och lokpersonal, liksom Dr Serchinger.

 

Det kostar inget att komma, men det viktiga som sagt är att representerar din förening och inte bara är en allmänt nyfiken person.

 

Obligatorisk föranmälan till ”resor@jarnvagsmuseet.se” senast onsdag 4 maj.

Ange även vilken organisation med ånglok som du/ni är aktiva i!

 

Välkomna!

 

Henrik Reuterdahl
Enhetschef

 

JÄRNVÄGSMUSEET / SWEDISH RAILWAY MUSEUM
en del av Statens maritima och transporthistoriska museer / part of the Swedish National Maritime and Transport Museums

 

Del 2

Söndag den 8 maj arrangeras ett seminarium om framtida bränslen för museitåg.

 

Den tyske energi- och bränsle forskaren Dr Serhinger från Tyskland är seminariets gäst, Reinard (s9 han heter  förnamn), som har utvecklat nya brännare för flytande bränsle men även arbetar som motorteknisk konsult åt fordonstillverkaren Stadler i Schweiz.

 

I dagarna har han just avslutat två rapporter för MRO, Järnvägsmuseet, och ULJ (JHRF har ännu inte svarat om man vill vara med "på tåget" eller ej).

 

Rapport 1 handlar om stenkolets framtid som ångloksbränsle och vilka alternativ som bjuds.

 

Rapport 2 handlar om dieseloljans framtid för motordrivna lok och förbränningsmotorvagnar. . 

 

Dssa båda två rapporter är under översättning till svenska och kommer läggas ut på MROs hemsida kring den 15 april.

 

Seminariet är en kompletterande uppföljning av de båda rapporterna, där dessa gås igenom och man får ställa frågor till Reinhard.

Det finns också möjligheter att ställa frågor kring alternativa bränslen som pommes frites-olja, gasol och biokol.

 

Vi vill härmed inbjuda representanter från museitåg branschen till Stockholm och Kungl Djurgården söndag 8 maj för detta seminarium.

Inbjudan vänder sig till dig som representerar en förening med ånglok och/eller dieseldrivna fordon, och som behöver kunskap i dessa frågor.

 

Arrangemanget pågår mellan kl 12 och 16. 

Plats blir i spårvägshallen Alkärrshallen intill Liljevalchs konsthall.

(Samling utanför hallen)

En museispårvagn avgår kl 11.45 från Norrmalmstorg mot Djurgården.

 

Under besöket bjuds ni på fika, och det ges möjlighet att titta på museispårvagnar samt prata med MRO-kollegor och andra kamrater från museitågsvärlden. Givetvis också Dr Reinhard Serchinger.

 

Det kostar inget att komma, men det viktiga som sagt är att representera din förening och inte bara är en allmänt nyfiken person.

 

Obligatorisk föranmälan till info@museibanorna.se anmälan kan även ske i följande formulär senast torsdag 5  maj 2022.

Ange även vilken museiförening/organisation ni är knuta till.

 

Välkomna

Styrelsen för

Museibanornas Riksorganisation.


AGM FEDECRAIL

Den 9 april sker årsmötet hos FEDECRAIL antingen på plats i Belgien eller via länk. Heritage Operation Group kommer ha ett hybridmöte innan årsmötet. FEDECRAIL har även lanserat en ny hemsidan. Information från Riksantikvarieämbetet

Raä:s nyhetsbrev för mars går att hämta här.

Nyhetsbrevet har består av både inbjudan till Raä:s höstmöte men också om bevarande av kulturarv i krig. 


Vårmöte 2022

Vårmötet 2022 kommer hållas på Flygvapenmuseum i Linköping den 12-13 mars.

Vi har preliminärbokat rum på Scandic Frimurarhotellet som har rum blockerade till 16 feb på koden MUS120322, ni kontaktar hotellet direkt 013-495 30 00 och priset är dubbelrum 1100 kr/natt och enkelrum 900 kr/natt. Vi kommer försöka förlänga fristen på rummen de håller men boka skyndsamt.


Vi startar på lördagen den 12 mars med Drop in fika kl 10:30 på flygvapenmuseet och själva konferensen börjar sedan kl 11:00 

Program: Presentation av Flygvapenmuseet, Presentation av våra medlemmar max 5 min per talare, SÄO 14 införandet i Skara, Ångpanneskötarfrågan, Kulturarvets betydelse för turismen, Utvecklingen av MRO, Vad sker i FEDECRAIL, Regelverk och remisser, besök hos Järnvägsmuseiföreningen (inte helt spikad punkt).

Vi slutar efter lunch den 13 mars kl 13:00


Det kommer finnas buss från fjärrbussterminalen på lördagen som går 10:15 sedan kommer vi ha transport under helgen. 


På kvällen den 12 mars har vi gemensam middag med den första utdelningen av MRO priset, vi kommer äta middag avskilt på Frimurarhotellet.  


Pris: 700 kr/pers, i priset ingår fika, lunch, middag på lördagen samt program och utflykter samt ev transport från hotellet fasta tider till museet. 


Anmälan till mötet sker via mejl till info@museibanorna.se senast den 6 mars


MRO priset anmälan senast den 1 mars med motivering mer info finner du här


Här kan du se programmet 

Nyheter från FEDECRAIL 

Fedecrail ger ut updates med jämna mellanrum, det går att sända in material till dessa om man har något specifikt som man önskar dela med andra likvärdiga verksamheter internationellt. Texter och artiklar behöver sändas på engelska till schuette@fedecrail.org.


Update 46 

Update 47 

Update 48