Bli Medlem

Sök medlemskap hos oss

Vill er förening bli medlem i MRO?


Ni ska uppfylla våra stadgar för medlemskap som ni hittar här.

Privat personer kan inte bli medlem utan det är endast veterantåg, eller veteranspårvagnsföreningar som kör på sluten bana eller har en realistisk plan för att bedriva sin verksamhet.


Vi stödjer i bland annat följande frågor: 


– Myndighetskontakter när det gäller regelverk, legala frågor, avgifter, samt gemensamma svar på remisser.


– Försäkringsfrågor


– Årliga seminarier om trafiksäkerhet


– Praktiska frågor såsom utbildningar, inköp av idag mindre lättillgängliga produkter (exempel stenkol)


– Framtagande av gemensam MRO-trafiksäkerhetsinstruktion


- Vår och Höstmöten


- Kostnadsfria webinar och forum


- Alla aktiva medlemmar i er förening får MRO kortet


- Möjlighet att nätverka och lyfta problemställningar aktivt med andra föreningar


Vi har också en aktiv bevakning via vårt medlemskap i Fedecrail gällande EU regleringar och ERA.


Mro arbetar aktivt med Transporthistorisktnätverk och synliggör det rörliga kulturarvet och dess vikt samt bidrag till civilsamhället. Mro:s medlemmar har genom åren bevarat vagnar, lok, infrastruktur och skyltar bland annat kopplat till spårburen historia. Syftet är att visa på den historik och det arv som järnvägen/spårvägen genererat genom åren.


När sänt in nedan formulär kommer vi sända en blankett för mer information.

Ni kan läsa mer i våra stadgar