Bibliotek

BIBLIOTEK

Här finns äldre dokument från MRO:s möten med mera, vi arbetar just nu för en förändring där vi bygger en medlemsportal. Medlemsportalen kommer sedan innehålla aktuella dokument och information till MRO:s medlemmar. Det skapar också rätt förutsättningar kopplat till GDPR samt om känslig information behöver delas. Detta är just nu unde rkonstruktion och vi hoppas ha det klart under 2021.