Försäkringar

Medlemsförsäkringar

MRO och JHRF har tillsammans arbetar fram bra försäkringar som deras medlemsorganisationer kan ta del av. Vi använder Söderberg & Partners till hjälp för detta. Att tillsammans förhandla fram försäkringar för spårveterantrafik ger oftast bättre skydd, pris och möjligheter för våra medelmmar. Försärkingsskyddet är något som regelbundet diskuteras mellan MRO-JHRF och Söderberg & Partners.


På den här sidan kommer vi samla information och material för våra medlemmar kopplat till just försäkringar.

Ni kan ladda ner senaste materialet från dragningen här 

Att tänka på:

  • Värden i värdebilagan ska motsvara beräknat värde för ny/ återanskaffning av motsvarande typ av egendom.
  • För rullande materiel kan både Första Risk tecknas (maximal ersättning per skada samtlig egendom) eller per fordon tecknas
  • För byggnader så har JHRF-MRO tagit fram en mall för beräkning av kalkylvärde exkl/ inkl moms
  • Glöm ej följdskadedelen- försäkring för att kunna hålla igång verksamheten vid en skada
  • Vid station-depå m m
  • För rullande materiel •Vid skada infra struktur
  • Redovisning av uppgifter senast den 25 februari. Dessa ska sedan skickas till Folksam & Tågoperatörerna. Sena ändringar – uppgifter innebär att premien ej kan justeras vid lägre värden etc.
  • För offert på försäkring- senast den 25 mars.