Länkar och Fördjupning

Länkar och Fördjupning


Vid sidan av Museibanornas Riksorganisation finns det ytterligare nationella föreningar verksamhet som i olika utsträckningar arbetar med det rörliga kulturarvet samt industriarv. Här har vi samlat länkar till olika verksamheter som MRO samarbetar med, är medlem i eller som bedriver ett viktigt arbete för att bevara det rullande kulturarvet. MRO:s medlemmar finner ni på sidan medlemmar.Föreningar i Sverige

Föreningar internationellt

International Museum of Transport and Communications Museums

IATM is the umbrella organization of international museum and has about 300 members by now. The federation is also affiliated with ICOM – The International Council of Museums.

Communication and cooperation are the main requests of the IATM to support the represented museums in their aims and tasks. We invite you to inform yourself and to join the further work of IATM.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

Söka bidrag

Det finns en uppsjö av olika fonder, stiftelser och stipendier som utdelas till ideella föreningar. Trots detta kan det vara svårt att hitta rätt och svårt att få pengar. Det centrala för en förening att tänka på innan man söker pengar från olika fonder är att bekanta sig med bidragsgivaren. Kan man söka bidrag för “ordinarie verksamhet” eller måste det vara för ett nydanande projekt? Vilken målgrupp har bidragsgivaren? Vilket intresse eller fråga önskar bidragsgivaren stödja? Passar detta in på vår förening, verksamhet eller planerade projekt?