MRO Awards

MRO Awards/MRO priset 


Priset instiftades år 2021 av styrelsen för MRO. Syftet var att lyfta upp det engagemang som finns hos aktiva knutna till det rörliga kulturarvet. Det främsta skälet till engagemang är just intresse för lokalhistoria men även intresset i de forna transportmedlen som fyllt vårt avlånga land. 

MRO:s medlemmar aktiverar många människor i alla möjliga åldrar samtidigt som de bringar mervärde både i städer samt landsbygd. Vi skall inte glömma att många mindre orter har glädje av hur museibanorna lockar besökare. Engagemanget är stort men kan samtidigt inte tas för givet. Medelåldern bland de aktiva är ofta hög och det finns en risk att såväl personella resurser som den samlade kunskapen kommer att avta med åren.

MRO anser det är av vikt att både uppmärksamma de som varit aktiva samt är aktiva och gjort betydande insatser för museibanorna. Dessa insaster kan vara genom reonvering av fordon, arbete kopplat till regelverk, samverka & nätverka, arbeta med föryngring eller innovation samt hållbarhet och social hållbarhet. Listan kan göras lång och vi vet även att listan kan bli lång på de/det som bör uppmärksammas. Priset delas ut på våren och nomineringar skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 dec föregående år. Insatser som nomineras ska vara genomförda inom de senaste två åren undantag för MRO styrelsen pris. Nominering kan ske från förening eller enskild person med god motivering.

Nominering


Priset är fortsatt relativt nytt och vi vet att det kan ta lite tid bli etablerade. Men vi de som fått priset har varit mycket glada för detta och det är ju meningen med priset. 


Nominering görs till MRO styrelse senast den 31 december föregående år via email. Insatserna ska vara gjorda inom de två senaste åren. Du sänder din nominering med namn, förening samt kontaktinformation på den nu nominerar samt dig själv så vi kan kontkata dig för komplettering eller förtydligande och själva nominering.Nomineringen bör vara cirka en halv A4 sida där det tysligt framgår kateogori för nominering och koppling till ämnet.

NOminering kan ske av verksamhet eller enskild person. 


Vi hoppas du kommer vilja delta vid nästa utdelning och även har några nomineringar sända in just för detta tillfälle.

Prisutdelning

Prisutdelningen sker spå våren tillsammans med en tillställning där middag serveras. 

Detta skall ju kännas som ett lite extra festligt tillfälle och alla medlemmar är välkomna delta vid detta tillfälle. Plats och tid meddelas här på MRO:s hemsida. Vi samlas för festligheterna med en fördrink och under MRO prisets utdelning serveras en tre rätters middag. Oftast sker det i samband med annan MRO aktivitet men självklart kan man anmäla sig enbart till middagen om så önskas och betala för den.


Man erhåller ett diplom och nomineringen för utmärkelsen. 

Nominering

Historiskt samband


Nominering av historiskt samband kan vara;

  • uprustning av historiska miljöer
  • historiskt renoverat vagn, lok, spårvagn eller liknande,
  • historikt upplägg med visningsplaner återskapande miljöer till utställning eller likvärdigt.

Nominering 
Årets Ungdominsats


Nominering av årets ungdominsats kan vara:

  • Tilldelas ungdom (person under 25 år) som utmärkt sig särksilt inom bevarandet av det rörliga kulturarvet.
  • Förening eller person som bidragit till ungdomsverksamhet
  • Förening som arbetar särskilt med kunskapsöverföring gentemot den yngre generationen

Nominering

Årets nytänkande 


inom marknadsföring, besöksupplevelse eller hållbarhet

Hur hanteras den historiska kontexten i dagens samhälle kopplat till hur vi markandsför oss, skapar mervärde till besökaren eller aktivt skapar ett intresse för det rörliga kulturarvet. Insatser som särksilt sätter oss på kartan med verksmaheten och skapar mervärde för den egna verksamheten men även ger ringar på vattnet.


Det kan vara allt från event och teater till att verksamheten har sin egna realityserie eller youtubekanal som sänder intressant inenhåll till den bredare publiken.

Verksamheten har kanske ställt om till grönare drift, bedriver spårväg på solplanelanläggning eller kör enbart på biokol eller testar något annat likvärdigt koncept. Även nya idéer kring att låta kunskapen överleva, så som att skapa bra förutsättningar för den kommande generationen hålla det rörliga kulturarvet vid liv.


MRO styrelsens prisPriset utges av MRO-Styrelse för betydande insatser inom den museala verksamheten. Detta pris nomineras inte till utan styrelsen delar ut priset till fysiska eller juridiska personer som särskilt utmärkt sig på olika sätt. Det går självklart inkomma med förslag och tips på intresseanta kandidater.


Sammantaget handlar det om en stor och betydelsefull kraft som arbetar med att bevara, gestalta och förmedla berättelser om museibanornas historia.


Det omfattande ideella engagemanget och de unika miljöerna gör museibanorna till speciella rörliga kulturarvsinstitutioner.

Här möts museiverksamhet, kulturmiljö och civilsamhälle på ett unikt sätt.


Arbetet med att säkerställa detta unika kulturabevarande som skapar och danar väg för övriga verksamheter skall absolut uppmärksammas. MRO styrelsen ser vilket otrorligt arbete som sker ute i våra verksamheter och känenr att detta är extra roligt lyfta dessa insatser.