Startsida

Senaste Nytt

Webinarium

Tramway group 20 april kl 17:30-18:30

Att söka tillstånd 20 april kl 19

Vårmöte sker den 2 maj digitalt kl 14.
Färgforum 20-21 maj RAÄ digitalt
Fedecrail 19 juni Årsmöte

MRO-kort 2021

Kommer distrubieras i april månad via post till respektive förening som kommit in med lista. Läs mer under nyheter.


4:e jvg paketet

Införlivandet av den tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet är försenat läs mer här.


Välkommen till Museibanornas Riksorganisation (MRO)

Vi värnar om det rörliga kulturarvet!


Ringlinien
Ringlinien
Lennakatten
Lennakatten
Museispårvägen Malmköping
Museispårvägen Malmköping
Wadstena Fogelsta Järnväg
Wadstena Fogelsta Järnväg
Skåne - Smålands Järnväg
Skåne - Smålands Järnväg
Jädraås Tallås
Jädraås Tallås
Museispårvägen Malmköping
Museispårvägen Malmköping
Jädraås Tallås
Jädraås Tallås
Gotlandståget GHJ
Gotlandståget GHJ
Ungdomsläger Svenska Spårvägssällskapet
Ungdomsläger Svenska Spårvägssällskapet
Gotlandståget GHJ
Gotlandståget GHJ
Museispårvägen Malmköping
Museispårvägen Malmköping