Startsida

Senaste Nytt

Vårmöte 2021

Vårmöte sker den 2 maj digitalt. Mer information kommer under Nyheter inom kort.


Webinarium

Fler webinarium planeras och kommer inom kort finnas i kalendern.


MRO-kort 2021

Kommer distrubieras i april månad via post till respektive förening som kommit in med lista.


Stöd rörligt kulturarv

Industrisamhällets kulturarv behöver ett bättre skydd i lag för att kunna värnas och bevaras. Men modern lagstiftning är ofta ett hinder när kulturarvet i form av till exempel tåg, båtar och flygplan ska bevaras. 


Välkommen till Museibanornas Riksorganisation (MRO)

Vi värnar om det rörliga kulturarvet!


Ringlinien
Ringlinien
Lennakatten
Lennakatten
Museispårvägen Malmköping
Museispårvägen Malmköping
Wadstena Fogelsta Järnväg
Wadstena Fogelsta Järnväg
Skåne - Smålands Järnväg
Skåne - Smålands Järnväg
Jädraås Tallås
Jädraås Tallås
Museispårvägen Malmköping
Museispårvägen Malmköping
Jädraås Tallås
Jädraås Tallås
Gotlandståg
Gotlandståg
Ungdomsläger Svenska Spårvägssällskapet
Ungdomsläger Svenska Spårvägssällskapet
Gotlandståg
Gotlandståg
Malmköping
Malmköping