Första sida

Bild ULJ 
foto taget av:Mimmi Mickelsen

Bild ULJ 
foto taget av:Mimmi Mickelsen

Bild: Museispårvägen Malmköping

foto taget av: Mimmi Mickelsen

JTJ; Jädraås-Tallås Järnväg
ULJ; Uppsala-Lenna Järnväg
NBVJ, Nora-Bergslags Veteranjärnväg
SSS, Djurgårdslinjen
ÖSlJ, Östra Södermanlands Järnväg
MUMA; Museispårvägen Malmköping
WFJ; Wadstena-Fogelsta Jernvåg
SkLJ, Skara-Lundsbrunns Järnvägar
MJ; Munkedals Jernväg
AGJ; Anten-Gräfsnäs Järnväg
GHJ; Gotland-Hesselby Järnväg
BöSJ; Böda Skogsjärnväg
TJF, Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik
OBJ; Ohs Bruks Järnväg
SKJ, Skånska Järnvägar
.

Samtliga bilder c/o: Foto Åke Paulsson

MRO: Museibanornas Riksorganisation


är en sammanslutning av ideella föreningar med syfte att bevara och driva en fullt fungerade äldre järnväg eller spårväg.


Museibanorna är öppna för allmänheten och MRO:s medlemmar har fullt ansvar för egen bana och trafik


MRO är en politiskt och religiöst obunden organisation.


about MRO in english