Första sida

MRO: Museibanornas Riksorganisation

 

är en sammanslutning av ideella föreningar med syfte att bevara och driva en fullt fungerade äldre järnväg eller spårväg.

Museibanorna är öppna för allmänheten och MRO:s medlemmar har fullt ansvar för

egen bana och trafik

 

MRO är en politiskt och religiöst obunden organisation, att icke förväxla med en helt

annan organisation, som har samma förkortning som MRO.

 

about MRO in english

Samtliga bilder c/o: Foto Åke Paulsson

Museibanornas Riksorganisation, c/o Djurgårdslinjen, Falkenbergsgatan 2, 115 21 STOCKHOLM

info@museibanorna.se

webmaster Åke Paulsson