Första sida

MRO: Museibanornas Riksorganisation


är en sammanslutning av ideella föreningar med syfte att bevara och driva en fullt fungerade äldre järnväg eller spårväg.

Museibanorna är öppna för allmänheten och MRO:s medlemmar har fullt ansvar för

egen bana och trafik


MRO är en politiskt och religiöst obunden organisation, att icke förväxla med en helt

annan organisation, som har samma förkortning som MRO.


about MRO in english

JTJ; Jädraås-Tallås Järnväg
ULJ; Uppsala-Lenna Järnväg
NBVJ, Nora-Bergslags Veteranjärnväg
SSS, Djurgårdslinjen
ÖSlJ, Östra Södermanlands Järnväg
MUMA; Museispårvägen Malmköping
WFJ; Wadstena-Fogelsta Jernvåg
SkLJ, Skara-Lundsbrunns Järnvägar
MJ; Munkedals Jernväg
AGJ; Anten-Gräfsnäs Järnväg
GHJ; Gotland-Hesselby Järnväg
BöSJ; Böda Skogsjärnväg
TJF, Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik
OBJ; Ohs Bruks Järnväg
SKJ, Skånska Järnvägar
.

Samtliga bilder c/o: Foto Åke Paulsson

Som webbmaster lämnar jag nu över ansvaret för MRO:s hemsida. Tack för mig Åke Paulsson

Museibanornas Riksorganisation, c/o Djurgårdslinjen, Falkenbergsgatan 2, 115 21  STOCKHOLM

info@museibanorna.se

webmasterrs ?????e