Säkerhet

Säkerhetsseminarium

Säkerhetsseminarium 2020 Mjölby 25-26 januari


Det årliga säkerhetsseminariet hölls i Mjölby för 9:de gången, vi hade 37 personer som deltog och som representerade 20 av våra medlemmar. Programmet bestod av genomgång av 2019 och säkerhetsrelaterade händelser, revisioner och utbildning. MRO gick genom remiss svar, fjärde järnvägspaketet, nya hälsoföreskrifter och andra relevanta frågor.


Utbildningspåret gav många intressanta tankar och jämförselser mellan de olika föreningarna. Det var tydligt att verksamheterna har olika förutsättingar men det fanns mycket som kom fram av väldigt relevant karaktär.


- Kompetens

- Lämplighet

- Tillståndshavarens ansvar

- Säkerhetskultur


MRO ser att det finns flera olika spår att arbeta vidare med. En fullständig rapport samt allt material från säkerhetsseminariet kommer att komma upp här på hemsidan inom kort, vi tar gärna emot på förslag teman till säkerhetsseminarium.

Material från säkerhetsseminarium:

Agenda

Laget runt 

Hälsoföreskrifter

Remissvar

Utbildning 


https://transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-jarnvag/eu-lagstiftning/eus-jarnvagspaket/fjarde-jarnvagspaketet/


Museibanornas Riksorganisation, c/o Djurgårdslinjen, Falkenbergsgatan 2, 115 21  STOCKHOLM

info@museibanorna.se

webmaster: MRO:s Styrelse