Om MRO

MRO Styrelse

Ordförande: Per Englund

Kassör: Anders Tholsson

Sekreterare: Mimmi Mickelsen 

Suppleant: Lars-Peter Åhs

Suppleant: Mari Gustafsson

 
 
 
 

Museibanornas Riksorganisation, c/o Djurgårdslinjen, Falkenbergsgatan 2, 115 21  STOCKHOLM

info@museibanorna.se

webmaster: MRO:s Styrelse