Om MRO

Museibanornas Riksorganisation – förkortat MRO – är en paraplyorganisation för de föreningar som bedriver museijärnvägs- eller spårvägstrafik på fristående spår. Spåren ägs som regel av föreningarna, men i några fall av kommunen eller annan part. Tjugofem föreningar, spridda över landet, är anslutna till MRO. Den nordligaste i närheten av Sundsvall, den sydligaste i Malmö.


– Myndighetskontakter när det gäller regelverk, legala frågor, avgifter


– Försäkringsfrågor


– Årliga seminarier om trafiksäkerhet


– Praktiska frågor såsom utbildningar, inköp av idag mindre lättillgängliga produkter (exempel stenkol)


– Framtagande av gemensam MRO-trafiksäkerhetsinstruktion

MRO Styrelse

Ordförande: Per Englund

Kassör: Anders Tholsson

Sekreterare: Mimmi Mickelsen 

Suppleant: Lars-Peter Åhs

Suppleant: Mari Gustafsson

Kontakt

 
 
 
 

Museibanornas Riksorganisation, c/o Djurgårdslinjen, Falkenbergsgatan 2, 115 21  STOCKHOLM

info@museibanorna.se

webmaster: MRO:s Styrelse