Kalender

Kalender 2020

Aktivitet

Tid

Plats

Säkerhetsseminarium

25-26 jan

Mjölby stadshotell

Vårkonferens 

14-15 mars 

Galtströmståget 

24-29 april

Bilbao, Spanien Baskien

31 juli - 9 aug

Södra England

11-19 juli 

Museispårvägen Malmköping
Museibanornas Riksorganisation, c/o Djurgårdslinjen, Falkenbergsgatan 2, 115 21  STOCKHOLM

info@museibanorna.se

webmaster: MRO:s Styrelse