Om MRO

MRO Styrelse


Namn

Funktion

E-post adress


Per Englund

Ordförande


Mimmi Mickelsen

Sekreterare


Åke Paulsson

Kassör


Henrik Gimlander

suppleant


Lars-Peter Åhs

suppleant

 
 
 

Museibanornas Riksorganisation, c/o Djurgårdslinjen, Falkenbergsgatan 2, 115 21  STOCKHOLM

info@museibanorna.se

webmaster Åke Paulsson