MRO: Museibanornas Riksorganisation

är en sammanslutning av ideella föreningar med syfte att bevara och driva en fullt fungerade äldre järnväg eller spårväg.
Museibanorna är öppna för allmänheten och MRO:s medlemmar har fullt ansvar för egen bana och trafik

MRO är en politiskt och religiöst obunden organisation, att icke förväxla med en helt annan organisation, som har samma förkortning som MRO.

 


Munkedals Jernväg, Munkedals hamn. Foto Å Paulsson
 

Senaste nytt

Vårmöte i Köping, 2018-03-10


Foto: B-E Tapper

MRO Vårmöte ägde rum i Köping 2018-03-10.
Referat på Senaste nytt

 

Säkerhetsseminarium

MRO:s årliga säkerhetsseminarium i Mjölby 2018-13--14, läs mera

 

Museibanornas Riksorganisation höstmöte i Västervik,
den 21--22 oktober 2017
 


 Se senaste nytt
 

Museibanornas Riksorganisation vårmöte i Nora,
den 4 mars


Vårmötet i Nora, foto Åke Paulsson

Boken

 Transportstyrelsens agerande gentemot museijärnvägar
Museibanornas Riksorganisation vårmöte i Vadstena,
den 5 mars


Vadstena station, foto Åke Paulsson


Läs mera på Senaste nytt
 

 

E-post till MRO: info@museibanorna.se

Postadress till MRO:
Museibanornas Riksorganisation (MRO)

Box 53
647 22  MARIEFRED


webmaster Åke Paulsson ake@jarnvag.info